Wie betaalt de rekening?

De kogel is door de kerk: de basisbeurs waarop alle studenten aan de hbo’s en universiteiten recht hebben, komt per september 2015 te vervallen. Dan wordt het sociale leenstelsel ingevoerd, waarbij studenten lenen voor hun bachelor- en masteropleiding.

De gedachte achter invoering van het leenstelsel is dat dat er nu een aanzienlijk deel van de begroting – jaarlijks zo’n 4,6 miljard euro – van het ministerie van Onderwijs opgaat aan inkomenssteun voor studenten. Door een versobering van het beurzenstelsel hoopt de overheid op termijn geld over te hebben voor meer leraren, meer contacturen en andere kwaliteitsverbeteringen in het hoger onderwijs.

De studentenbonden zijn woedend. De aanvullende beurs is weliswaar nog steeds een gift, maar de bonden zijn bang dat met het afschaffen van de basisbeurs minder studenten zich voor een opleiding in het hoger onderwijs aanmelden. Vooral jongeren met laagopgeleide ouders haken volgens hen vanwege ‘leenangst’ af. Ook zullen scholieren eerder kiezen voor een opleiding die grotere kans hebben om de opgebouwde schuld snel terug te kunnen betalen.

Hopelijk houdt Rutte scherp in de gaten of kinderen van minder bedeelde of laagopgeleide ouders minder de gang naar hbo of universiteit maken. Het is goed dat de overheid investeert in beter hoger onderwijs – onze kenniseconomie heeft het nodig om concurrerend te blijven – maar het moet niet zo zijn dat de vraag of je wel of niet gaat studeren een financiële afweging wordt. Daar is uiteindelijk niemand bij gebaat.

Share